Vertalingen

ARYBA talen verzorgt vertalingen (beëdigd en onbeëdigd) vanuit het Nederlands naar het Pools en omgekeerd met als specialisatie het juridisch vertalen in strafzaken. Een gedegen kennis van zowel het Nederlandse als het Poolse strafrechtsysteem garandeert dat alle door ons vertaalde teksten aan de hoogste kwaliteitseisen voldoen.

WERKWIJZE
In het geval van vertaalwerkzaamheden (van teksten of andere schriftelijke uitingen) bepaalt u zelf op welke wijze u de tekst wilt aanleveren en terugontvangen. Dat kan per e-mail, per post of persoonlijk (op afspraak). Bij beëdigde vertalingen is een extra garantie vereist dat het document naar waarheid is vertaald. De nauwkeurigheid van de vertaling wordt bevestigd met de handtekening, stempels en verklaring van de vertaler. Beëdigde vertalingen worden altijd op papier geleverd en desnoods per aangetekende post naar u toegezonden. De verzendkosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

Bij spoedopdrachten of opdrachten die buiten de reguliere kantoortijden verricht dienen te worden, wordt een extra toeslag in rekening gebracht.

Algemene Voorwaarden
Op alle vertaaldiensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Toepassingen vertalingen

Vanzelfsprekend kunt u bij ons ook terecht met teksten uit andere vakgebieden zoals:

 • gemeentelijke correspondentie
  (bezwaarschriften, formulieren, aanvragen etc.)
 • financiële documenten (belastingaanslagen, jaaropgaven etc.)
 • akten (geboorte, burgerlijke stand, eigendom etc.)
 • technische teksten
 • notariële akten (huwelijkse voorwaarden, testamenten, hypotheekakten etc.)
 • juridische documenten
 • arbeidsovereenkomsten
 • diploma’s, certificaten, getuigschriften
 • beslissingen omtrent uitkeringen
 • privé brieven
 • websites
PolandDutch