Tłumaczenia pisemne

ARYBA talen wykonuje tłumaczenia pisemne, przysięgłe i zwykłe, z języka polskiego na język niderlandzki i z języka niderlandzkiego na język polski. Specjalizacją ARYBA talen są tłumaczenia z zakresu prawa karnego i prawa karnego procesowego, lecz mile widziane są również zlecenia dotyczące wszelkich innych oficjalnych dokumentów oraz tekstów o innym zakresie tematycznym.

WARUNKI OGÓLNE

Dokumenty wyceniane są indywidualnie na podstawie zdjęcia lub skanu tekstu źródłowego przesłanego drogą elektroniczną na adres info@aryba.nl. Możliwe jest również dostarczenie dokumentów do tłumaczenia osobiście lub przesłanie ich pocztą. Koszty ewentualnej przesyłki pocztowej pokrywa zleceniodawca.

Treść dokumentu źródłowego oraz wszelkie informacje uzyskane w związku z tłumaczeniem objęte są tajemnicą zawodową, którą tłumacz przysięgły zobowiązany jest zachować.

TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE

Tłumaczenia przysięgłe sporządzane są zawsze na papierze. Gwarancja jakości tłumaczeń przysięgłych zapewniona jest poprzez opatrzenie pieczęcią tłumacza oraz jego podpisem lub parafą każdej strony przetłumaczonego dokumentu. Oryginalny dokument (lub jego kopia) zostaje połączony na stałe z tłumaczeniem w sposób uniemożliwiający rozłączenie stron bez pozostawienia śladów takiej czynności. Bez załączonego tekstu źródłowego tłumaczenie przysięgłe może bowiem zostać uznane za nieważne.

Tłumaczenia ustne

WARUNKI OGÓLNE

Każde zlecenie wyceniane jest indywidualnie na podstawie przeprowadzonej rozmowy telefonicznej. Nieprzysięgłe tłumaczenia ustne możliwe są tylko na terenie miasta Roosendaal. Tłumaczenia na spotkaniach u notariusza możliwe są na terenie miejscowości Roosendaal, Bergen op Zoom i Etten-Leur.

TŁUMACZENIA NA SPOTKANIACH U NOTARIUSZA

W przypadku tłumaczeń na spotkaniach u notariusza, należy dodatkowo przesłać drogą elektroniczną na adres info@aryba.nl następujące informacje: dane osobowe zleceniodawcy, dane kancelarii notarialnej, datę spotkania oraz cel spotkania u notariusza (kupno domu, umowa o wspólnym pożyciu, testament etc.). Dane te warto przesłać kilka tygodni przed umówionym spotkaniem.

Wszelkie informacje uzyskane w związku z tłumaczeniem objęte są tajemnicą zawodową.

Zakres tłumaczeń

ARYBA talen wykonuje tłumaczenia następujących tekstów:

 • dokumenty urzędowe
  (zaświadczenia, odwołania, formularze, wnioski etc.)
 • dokumenty finansowe (sprawozdania finansowe, rozliczenia podatkowe etc.)
 • akty (urodzenia, stanu cywilnego, własności etc.)
 • teksty prawne i prawnicze
 • akty notarialne (małżeńskie umowy majątkowe, testamenty, akty kupna etc.)
 • umowy o pracę
 • dyplomy, świadectwa, certyfikaty
 • korespondencja dotycząca świadczeń socjalnych
 • korespondencja prywatna
 • strony internetowe
 • Curriculum Vitae oraz listy motywacyjne

Tłumaczenia telefoniczne i na miejscu (Roosendaal)

ARYBA Talen służy również nieprzysięgłymi tłumaczeniami ustnymi  w następujących sytuacjach:

 • rozmowa w urzędzie miasta
 • wizyta u lekarza domowego
 • rozmowa z lekarzem specjalistą
 • założenie konta w banku
PolandDutch