Kursy języka niderlandzkiego (NT2) i niemieckiego

KURSY JĘZYKA NIDERLANDZKIEGO (NT2)

ARYBA talen organizuje i prowadzi lekcje języka niderlandzkiego dla Polaków mieszkających w Holandii. Możliwe są zajęcia grupowe, w parach oraz indywidualne na różnych poziomach zaawansowania, zajęcia przez Skype oraz trening przygotowujący do państwowego egzaminu językowego w Holandii (Staatsexamen NT2).

Program kursu ustalany jest indywidualnie dla każdego klienta, tak aby jak najlepiej odpowiadał jego potrzebom. Materiały do nauki języka dobierane są w zależności od wieku, zainteresowań oraz poziomu zaawansowania ucznia. Każdy kurs obejmuje nie tylko naukę języka, ale również zapoznanie się z normami i aspektami kulturowymi obowiązującymi w Holandii.

Kursy językowe organizowane przez ARYBA talen są prowadzone zgodnie ze Skalą Rady Europy. Skala Rady Europy to najczęściej używana skala do ocenienia poziomu znajomości językowej. Na zakończenie kursu każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu z informacją o osiągniętym poziomie zaawansowania oraz ilości zrealizowanych godzin lekcyjnych.

KURSY JĘZYKA NIEMIECKIEGO ORAZ KOREPETYCJE

ARYBA talen organizuje i prowadzi również kursy języka niemieckiego. I w tym przypadku możliwe są zajęcia indywidualne, grupowe lub w parach oraz zajęcia przez Skype. W ramach korepetycji z języka niemieckiego ARYBA talen służy pomocą  w odrabianiu zadań domowych, przyswajaniu materiału przerobionego na zajęciach w szkole, wyjaśnianiu zagadnień gramatycznych oraz, na życzenie ucznia, poszerzaniu wiedzy z zakresu języka niemieckiego.

Program zajęć ustalany jest indywidualnie dla każdego klienta, tak by jak najlepiej odpowiadał jego potrzebom. Materiały do nauki języka dobierane są w zależności od wieku, zainteresowań oraz poziomu zaawansowania ucznia. Korepetycje opierają się głównie na podręcznikach obowiązujących w danej szkole.

KURSY NT2 IN-COMPANY
Dla przedsiębiorstw zatrudniających pracowników polskiego pochodzenia ARYBA talen organizuje i prowadzi kursy języka niderlandzkiego NT2 in-company z dojazdem do firmy. Program kursu ustalany jest zgodnie z życzeniami i potrzebami zleceniodawcy na podstawie orientacyjnej rozmowy wstępnej. Zainteresowanych ofertą proszę o maila na adres info@aryba.nl.

Regulamin

ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ

Osoby korzystające z nauki indywidualnej mają prawo odwołać 1 jednostkę lekcyjną w miesiącu. O odwołaniu zajęć organizatorka musi zostać poinformowana telefonicznie lub mailowo przynajmniej 24 godziny przed planowymi zajęciami. W innym przypadku organizatorka traktuje lekcję jako zrealizowaną. Odwołanie lekcji uznaje się za skuteczne jeżeli kursant uzyskał potwierdzenie otrzymania informacji przez organizatorkę kursu.

W opcji nauki w grupie nie ma możliwości odwoływania i przesuwania zajęć przez indywidualnych uczestników kursu. Opłata za kurs nie podlega umniejszeniu z tytułu nieobecności.

OPŁATY

Kursant zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za kurs językowy przed rozpoczęciem kursu w kwocie wyszczególnionej na fakturze, poprzez przelew na konto ARYBA talen. Istnieje równiez możliwość uiszczenia opłaty za kurs gotówką, bezpośrednio u lektora.

Podczas kursów wykorzystywane są podręczniki, które kursant nabywa we własnym zakresie.

PolandDutch