Ceny kursów językowych (dla osób prywatnych)


Lekcje indywidualne                                               € 40,- za godzinę


Korepetycje/przygotowanie do egzaminu    € 40,- za godzinę


Lekcje w parach                                                    € 25,- za godzinę od osoby


Kurs grupowy (4 osoby)                                      € 15,- za godzinę od osoby


Ceny kursów językowych (dla firm)


Kursy in-company                                                    do ustalenia


Koszty podręczników zależą od wybranego kursu. Kursant nabywa je we własnym zakresie.

Ceny tłumaczeń


Teoretycznie cena tłumaczenia ustalana jest na podstawie ilości słów w tekście źródłowym (€ 0,16 – €0,19 za słowo/minimum € 45,-za zlecenie).  Jest to jednak cena orientacyjna. W praktyce bowiem cena tłumaczenia zależy od stopnia trudności tekstu, ilości stron oraz terminu realizacji. Dlatego też większość tłumaczeń jest wyceniana indywidualnie na podstawie skanu lub zdjęcia tekstu źródłowego dostarczonego drogą elektroniczną na adres email info@aryba.nl.


Za tłumaczenia przysięgłe obowiązuje dopłata w wysokości 25% ceny podstawowej. Za zlecenia pilne lub weekendowe doliczane jest 50% ceny podstawowej.


Ceny nie uwzględniają podatku VAT (21% BTW).

PolandDutch